22:02 | GMT: 20:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.10.17 11:58

Niewielka podwyżka stóp procentowych może okazać się potrzebna już na początku 2018 r., jeśli wzrośnie presja inflacyjna, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt.

Reuters, któremu Hardt udzielił wywiadu, zwraca uwagę, że opinie tego członka Rady kontrastują z podtrzymywanym przez przewodniczącego RPP i prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego stanowiska o braku potrzeby zmiany stóp do końca 2018 r.

"Oświadczenie, według którego nic nie zmieni się w polityce pieniężnej do końca 2018 r. jest obarczone ryzykiem. […] Obecnie nie wiemy, jak bardzo wzrost płac przełoży się na presję inflacyjną w gospodarce" - powiedział Hardt w wywiadzie dla Reutersa.

Agencja podkreśla, że inflacja wzrosła do 2,2% we wrześniu, tj. do najwyższego poziomu od 7 miesięcy, a jednocześnie wzrost płac w przedsiębiorstwach jest najszybszy od 5 lat.

"Choć wiele badań wskazuje, że wpływ wewnętrznej sytuacji gospodarczej na presję inflacyjną jest ograniczony, nie mona wykluczyć, że napięcia po stronie podażowej na rynku pracy doprowadzą do wyższej inflacji" - uważa Hardt.

"Wtedy reakcja może być potrzebna na początku 2018 r." - dodał.

Reuters zwraca uwagę, że także inny członek RPP - Eugeniusz Gatnar powiedział (we wrześniu), że można rozważyć niewielką podwyżkę stóp procentowych na początku 2018 r. Agencja podkreśliła, że zarówno Gatnar, jak i Hardt są postrzegani jako członkowie "stosunkowo jastrzębiej mniejszości w RPP".

"Jeśli zobaczymy wzrost presji inflacyjnej, jeśli nasze prognozy pokażą, że w ciągu kolejnych 2-3 kwartałów możemy przekroczyć 2,5% [tj. środek celu inflacyjnego], to powinniśmy zastanowić się nad niewielką podwyżką stóp" - podsumował Hardt.

W ub. tygodniu RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Po wrześniowym posiedzeniu RPP Glapiński podtrzymał swoją opinię - głoszoną od kilku miesięcy - że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r. Także członek RPP Jerzy Kropiwnicki powiedział we wrześniowym wywiadzie dla ISBnews, że obecne dane dotyczące gospodarki pozwalają oceniać, iż podniesienie stóp procentowych nie będzie potrzebne do końca 2018 r.

Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r.

(ISBnews)