23:59 | GMT: 21:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Aktualności
31.10.19 08:19

mBank odnotował 353,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 291,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2019 roku wyniósł 515,4 mln zł i był o 23,2% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 353,9 mln zł. W III kwartale 2019 roku dochody zwiększyły się w ujęciu kwartalnym dzięki wyższym dochodom podstawowym i wynikowi na działalności handlowej, podał bank.

"Głównymi czynnikami determinującymi wynik grupy w III kwartale 2019 roku były:

- Wyższe dochody na poziomie 1 430,3 mln zł, tj. +7,6% w porównaniu do II kwartału, dzięki znaczącej poprawie wyniku z tytułu odsetek (+6,7% w ujęciu kwartalnym), wyniku z tytułu opłat i prowizji (+10% w ujęciu kwartalnym) oraz wyniku na działalności handlowej (+17,6% w ujęciu kwartalnym).

- Nieznacznie wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 542,5 mln zł.

- Wzrost kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy i zysków lub strat z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 249,4 mln zł, czyli 97 punktów bazowych w porównaniu do 90 punktów bazowych kwartał wcześniej.

- Niższy podatek od pozycji bilansowych grupy względem II kwartału w wysokości 123 mln zł.

- Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:

   - wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 25 890 klientów (+888 klientów w porównaniu końca czerwca 2019 roku).

   - coraz wyższej sprzedaży kredytów mieszkaniowych (na poziomie 2 291,7 mln zł w III kwartale 2019 roku, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrost o 92,7% w porównaniu do III kwartału 2018 roku) i utrzymującej się na wysokim poziomie sprzedaży kredytów niehipotecznych (na poziomie 2 402,0 mln zł, czyli -8,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału i +3,1% w porównaniu do III kwartału 2018 roku)" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 064,24 mln zł wobec 902,37 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 248,46 mln zł wobec 238,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 158,77 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 849,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 996,95 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 830,01 mln zł wobec 996,67 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kw. 2019 r. ROE brutto ukształtowało się na poziomie 13,4% (wobec 11,1% w II kwartale 2019 roku), zaś ROE netto - na poziomie 9,2% (wobec 8,8% w II kwartale 2019 roku).

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w III kwartale 2019 roku w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia 50% zysku za I połowę 2019 roku)" - wskazano w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2019 roku wyniósł 19,8%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,8%.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)