08:56 | GMT: 06:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
05.01.17 11:50

Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje hurtowe pięciu serii zapadające odpowiednio w 2019, 2026 i 2027 dwie serie - w 2022 r. o łącznej wartości 5 000 mln zł wobec oferty wynoszącej 3 000 - 5 000 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 12 904 mln zł.

Sprzedaż papierów serii PS0422, zapadających w kwietniu 2022 r., wyniosła 1 570 mln zł przy 2 880 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 956,20 zł, a rentowność 3,159%.

Sprzedaż papierów serii OK0419, zapadających w kwietniu 2019 r., wyniosła 990 mln zł przy 2 825 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 948,80 zł, a rentowność 2,324%.

Sprzedaż papierów serii DS0727, zapadających w lipcu 2027 r., wyniosła 1 544 mln zł przy 2 787 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 892 zł, a rentowność 3,757%.

Resort sprzedał obligacje serii WZ1122 z terminem zapadalności w listopadzie 2022 r. o łącznej wartości 452 mln zł przy popycie 2 419,3 mln zł. Cena minimalna wyniosła 964,71 zł.

Sprzedaż papierów serii WZ0126, zapadających w styczniu 2026 r., wyniosła 444 mln zł przy 1 993 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 935 zł.

Analitycy Banku Pekao spodziewali się rentowności nieznacznie poniżej 2,35% (OK0419), na poziomie 3,15% (PS0422) i lekko powyżej 3,75% (DS0727) oraz cen w przedziale 96,30-96,40 (WZ1122) i 93,35-93,40 (WZ0126).

Resort podał wcześniej także, że poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2017 r. wyniósł ok. 27% na koniec ubiegłego roku przy stanie środków w wysokości ok. 40 mld zł.

(ISBnews)

Piątek, 23 czerwca 2017
- Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu czerwiec
08:45 Francja PKB s.a. I kw.
09:00 Francja Indeks PMI dla usług czerwiec
09:00 Francja Indeks PMI dla przemysłu czerwiec
09:30 Niemcy Indeks PMI dla usług czerwiec
09:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu czerwiec
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług czerwiec
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu czerwiec
14:00 Polska Koniunktura gospodarcza czerwiec