08:11 | GMT: 07:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
13.11.17 09:52

Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa.

"Bieżący poziom kursu złotego znajduje się poniżej poziomu wynikającego z czynników fundamentalnych, na co wskazuje m.in. kształtowanie się w 2017 r. nadal na dodatnim poziomie salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych" - czytamy w raporcie.

Według NBP, obecny kurs złotego nie stanowi bariery dla działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

"W horyzoncie projekcji oczekuje się, że efektywny kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi. Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa przekładające się na utrzymanie w latach 2018–2019 dodatniego salda rachunku bieżącego i kapitałowego" - podał bank.

W kierunku aprecjacji krajowej waluty oddziałuje także kontynuacja procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki odzwierciedlona w szybszym wzroście produktu potencjalnego w kraju niż u głównych partnerów handlowych Polski, podano także.

"Skalę oczekiwanego umocnienia złotego ogranicza natomiast w części malejący dysparytet stóp procentowych. Wynika to z prognozowanych stopniowych, niewielkich podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przy przyjętym jednocześnie założeniu o braku zmian polityki pieniężnej NBP. Ze względu na oczekiwane osłabienie dolara względem euro w horyzoncie projekcji złoty będzie relatywnie silniej umacniał się w stosunku do waluty amerykańskiej niż wspólnej waluty europejskiej" - czytamy także.

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2017 r. do IV kw. 2019 r. - punktem startowym projekcji jest III kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 18 października 2017 r.

(ISBnews)

Czwartek, 22 lutego 2018
06:15 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
08:45 Francja Inflacja konsumencka styczeń
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu luty
09:15 Szwajcaria Zamówienia przemysłowe IV kw.
09:15 Szwajcaria Produkcja przemysłowa IV kw.
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo luty
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS luty
10:30 Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto IV kw.
11:00 Włochy Inflacja konsumencka styczeń
12:00 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI luty