04:20 | GMT: 02:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Aktualności
17.05.19 08:21

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 064 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1 566 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W pierwszym kwartale 2019 roku zwiększyliśmy o 8% przychody w stosunku do tego samego okresu 2018 roku. Na wynik grupy istotny wpływ miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, dzięki importowi paliwa z innych kierunków - w szczególności LNG - udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 1 383 mln zł wobec 2 005 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 340 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 13 247 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł  2 165 mln zł w porównaniu z 2 674 mln zł przed rokiem.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach segment Poszukiwanie i Wydobycie miał najwyższy udział w EBITDA Grupy, na poziomie 60%. W ujęciu kwotowym wynik wyniósł 1,3 mld zł wobec 1,38 mld zł w I kwartale 2018 roku. Było to konsekwencją spadku cen notowań rynkowych ropy i gazu. Kurs ropy Brent liczony w dolarach amerykańskich za baryłkę był o 6 proc. niższy niż przed rokiem, a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12% r/r.

EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie w I kwartale 2019 roku wyniosła -0,07 mld zł wobec 0,18 mld zł przed rokiem. Na obniżenie wyniku wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu pozyskania paliwa gazowego z importu, który był o 17% wyższy niż przed rokiem, podała także spółka.

Wysokie ceny gazu z importu były szczególnie odczuwalne w przypadku paliwa importowanego z kierunku wschodniego. Dziewięciomiesięczna średnia cena ropy naftowej Brent w dolarach za baryłkę, wpływająca na cenę w kontrakcie jamalskim, była aż o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem.

"Negatywny wpływ tego czynnika na wynik segmentu udało się częściowo ograniczyć przez zastąpienie surowca ze Wschodu paliwem pochodzącym z innych kierunków - przede wszystkim dostawami gazu skroplonego (LNG) oraz gazu z Zachodu i Południa. Wolumen dostaw LNG do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w I kwartale 2019 roku osiągnął 727 mln m3 paliwa (po regazyfikacji) i był wyższy o 44% niż przed rokiem. Z kolei import z Zachodu i Południa wyniósł 1,15 mld m3 - ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Wolumen dostaw ze Wschodu w I kwartale 2019 r. sięgnął 1,79 mld m3, a zatem był o 40% mniejszy niż rok wcześniej" - wyjaśnia PGNiG.

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 11,69 mld zł i były o 15% wyższe niż rok wcześniej. Wpłynął na to m.in. wynik na transakcjach zabezpieczających zakup i sprzedaż gazu oraz wzrost o 2,5 proc. średniej ceny za paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 roku.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniósł 9,9 mld m3, tyle samo co rok wcześniej. Stabilizacja sprzedaży była z jednej strony konsekwencją stosunkowo wysokich temperatur (najcieplejszy kwartał od 4 lat), co ograniczyło zapotrzebowanie na paliwo do celów grzewczych, z drugiej - efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazu przez PST do 1,35 mld m3 (+35% r/r).

Segment Dystrybucja wypracował EBITDA na poziomie 0,58 mld zł wobec 0,76 mld zł rok wcześniej. Udział dystrybucji w skonsolidowanej EBITDA Grupy wyniósł 27%. Na wynik segmentu wpływ miało obniżenie o 5% stawki taryfy dystrybucyjnej, która zaczęła obowiązywać od 15 lutego tego roku. Dodatkową przyczyną były warunki pogodowe - średnia temperatura kwartalna była o prawie 3 stopnie Celsjusza wyższa niż przed rokiem. Był to najcieplejszy pierwszy kwartał w ostatnich czterech latach. W konsekwencji wolumen dystrybuowanego gazu zmalał o 8% - do 3,88 mld m3 z 4,22 mld przed rokiem.

Wskaźnik EBITDA segmentu Wytwarzanie nie zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed roku i wyniósł 0,4 mld zł, co przekłada się na 18-proc. udział w skonsolidowanej EBITDA grupy. Podobnie jak w przypadku Obrotu i Magazynowania oraz Dystrybucji, na wynik segmentu istotny wpływ miały stosunkowo wysokie temperatury I kwartału. Ich efektem był spadek wolumenu sprzedaży ciepła o prawie 11% r/r - do 16,97 PJ.

Na podobnym poziomie jak w I kw. 2018 roku pozostał wolumen sprzedaży energii elektrycznej, który wyniósł 1,51 TWh. Jednak ze względu na wyraźny wzrost notowań energii elektrycznej, przychody z jej sprzedaży wzrosły rok do roku o 38%, czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 601 mln zł wobec 825 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)