20:47 | GMT: 18:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
11.02.19 13:19

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), wzrósł o 3,7 pkt m/m i wyniósł -4,8 pkt w styczniu 2019 r., podał Instytut. Wskaźnik jest niższy od wartości sprzed roku o 4,3 pkt.

"W styczniu koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawiła się. Wartości wskaźników koniunktury wzrosły. Jednak salda głównych pytań ankiety dalej maleją, zarówno w skali miesiąca jak i roku. Przedsiębiorstwa oczekują jednak poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. W publicznych wzrost był większy. Zmniejszyły się jednak salda poziomu produkcji, zamówień w ujęciu ogółem, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Rosną zapasy. Przedsiębiorstwa informują o wzroście poziomu cen oraz poprawie ich sytuacji finansowej. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych. W tym badaniu dotyczą one oczekiwań na nadchodzące miesiące. Bardziej optymistyczne są przewidywania firm prywatnych, podano również.

"Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie  koniunktury odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących trwałe dobra konsumpcyjne. Poprawa miała miejsce tylko w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty. W przekroju według wielkości firm pogorszenie koniunktury odnotowano w firmach najmniejszych, zatrudniających do 50 pracowników" - czytamy dalej.

W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury odnotowano w regionach: północno - zachodnim i wschodnim. W pozostałych regionach miała miejsce poprawa koniunktury. Najwyższą wartość, 4,1 pkt., wskaźnik przyjął dla regionu południowego. Najniższą, -8,1 dla  regionu centralnego.

(ISBnews)