05:44 | GMT: 04:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
ADV 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 29 czerwca 2018 oraz zmiany statutu.
DEK 
GPW 
 
NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
MER 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego oraz dalszego istnienia spółki.
ORB 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Accor S.A.
SKT 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SKL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.