03:22 | GMT: 01:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AML 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HEL 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
LCC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
MVP 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania RN.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ECA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
VOX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję.
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
1AT 
GPW 
 
NWZA ws. powołania w skład RN aktualnej kadencji.
ATA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, powołania nowego członka RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
TDX 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy spółki Techmadex po cenie 4,06 zł za akcję.
ZEP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ATA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
IMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 euro na akcję.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych oraz zmiany uchwały nr 22/2015 ZWZ z dnia 24 kwietnia 2015 r.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KTY 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LVC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,87 zł na akcję.
MAR 
NC 
 
NWZA ws. zmian w RN oraz dalszego istnienia spółki.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MSW 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.
UNT 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BFT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ESS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HLD 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
IMC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.
KTY 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł na akcję.
KST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
QMK 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RLP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
ROV 
NC 
 
NWZA ws. powołania RN na nową kadencję.
TRN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
IZB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.
VVD 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów