20:04 | GMT: 18:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
2INTELLECT

Data
Spółka
Wydarzenie
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2019 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2018 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2017 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2016 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2015 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2014 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
2INTELLECT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
2INTELLECT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
2INTELLECT
Publikacja raportu za 2013 rok.
2INTELLECT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2INTELLECT
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2INTELLECT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.


«Powrót do terminarza spółek