11:47 | GMT: 09:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
5THAVENUE

Data
Spółka
Wydarzenie
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
5THAVENUE
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
5THAVENUE
Dzień wykupu akcji spółki przez Real Corp Sp. z o.o. po cenie 1,66 zł za akcję.
5THAVENUE
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5THAVENUE
NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
5THAVENUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5THAVENUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
5THAVENUE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za 2012 rok.
5THAVENUE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
5THAVENUE
WZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku / przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za 2011 rok.
5THAVENUE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
5THAVENUE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
5THAVENUE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek