20:21 | GMT: 18:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ABPL

Data
Spółka
Wydarzenie
ABPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
ABPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
ABPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
ABPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
ABPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie 50.901.543,91 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2015/2016 zakończonym w dniu 30 czerwca 2016 roku.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
ABPL
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ABPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ABPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ABPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2014r. – 30.06.2015r.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
ABPL
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ABPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ABPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ABPL
ZWZA ws. m.in. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
ABPL
ZWZA ws. m.in. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2012r – 30.06.2013r oraz zmiany statutu.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ABPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.199.987 akcji zwykłych na okaziciela serii C2.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
ABPL
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2011r. – 30.06.2012r.
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
ABPL
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
ABPL
WZA
ABPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ABPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
ABPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ABPL
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
ABPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
ABPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
ABPL
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
ABPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ABPL
WZA


«Powrót do terminarza spółek