23:32 | GMT: 21:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ALTUSTFI

Data
Spółka
Wydarzenie
ALTUSTFI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ALTUSTFI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ALTUSTFI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
ALTUSTFI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ALTUSTFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ALTUSTFI
NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ALTUSTFI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ALTUSTFI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ALTUSTFI
NWZA ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ALTUSTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
ALTUSTFI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALTUSTFI
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmiany statutu oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2018.
ALTUSTFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ALTUSTFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ALTUSTFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ALTUSTFI
Wypłata dywidendy 1,49 zł na akcję.
ALTUSTFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,49 zł na akcję.
ALTUSTFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,49 zł na akcję.
ALTUSTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy albo udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
ALTUSTFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALTUSTFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALTUSTFI
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych ALTUS.
ALTUSTFI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2017 roku.
ALTUSTFI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALTUSTFI
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ALTUSTFI
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ALTUSTFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ALTUSTFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ALTUSTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ALTUSTFI
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2016 rok.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALTUSTFI
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii F, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ALTUSTFI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ALTUSTFI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.030.000 akcji serii E.
ALTUSTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ALTUSTFI
NWZA
ALTUSTFI
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALTUSTFI
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ALTUSTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALTUSTFI
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych S.A., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz zmiany statutu.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ALTUSTFI
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALTUSTFI
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ALTUSTFI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ALTUSTFI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F.
ALTUSTFI
Ostatni dzień notowań na GPW 16.380.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ALTUSTFI
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.380.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ALTUSTFI
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
ALTUSTFI
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ALTUSTFI
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
ALTUSTFI
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ALTUSTFI
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
ALTUSTFI
Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.


«Powrót do terminarza spółek