07:59 | GMT: 05:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ALMA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ALMA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ALMA
NWZA ws. wyboru członków RN.
ALMA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALMA
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ALMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ALMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ALMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ALMA
NWZA ws. wyboru członka RN.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ALMA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ALMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ALMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla spółki.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ALMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ALMA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ALMA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ALMA
WZA
ALMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
ALMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ALMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ALMA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek