11:40 | GMT: 09:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
APLITT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
APLITT
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
APLITT
Publikacja raportu za 2016 rok.
APLITT
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
APLITT
Dzień wykupu akcji spółki przez Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna po cenie 1,25 zł za akcję.
APLITT
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
APLITT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
APLITT
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
APLITT
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
APLITT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
APLITT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
APLITT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy i przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
APLITT
Publikacja raportu za 2015 rok.
APLITT
Początek notowań spółki SKOK (SKO) pod nazwą APLITT (API), w związku ze zmianą firmy.
APLITT
NWZA ws. zmiany firmy, zmiany statutu, przyjęcia tekstu jednolitego statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
APLITT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APLITT
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
APLITT
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
APLITT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
APLITT
Publikacja raportu za 2014 rok.
APLITT
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację Programu skupu akcji własnych.
APLITT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
APLITT
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
APLITT
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
APLITT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
APLITT
Publikacja raportu za 2013 rok.
APLITT
NWZA ws. zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków zarządu oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków RN.
APLITT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
APLITT
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
APLITT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
APLITT
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
APLITT
NWZA ws. powołania członka RN.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
APLITT
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLITT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLITT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLITT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia niewypłaconego zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
APLITT
Publikacja raportu za 2012 rok.
APLITT
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
APLITT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
APLITT
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
APLITT
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLITT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLITT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
APLITT
WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych, wypłaty zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
APLITT
Publikacja raportu za 2011 rok.
APLITT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
APLITT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.
APLITT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.
APLITT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
APLITT
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
APLITT
WZA
APLITT
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
APLITT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
APLITT
Publikacja raportu za 2010 rok.
APLITT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
APLITT
NWZA ws. połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz zmian w statucie.
APLITT
NWZA ws. połączenia ze spółką Global Cash.


«Powrót do terminarza spółek