23:33 | GMT: 21:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ARAMUS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ARAMUS
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ARAMUS
Dzień wykupu akcji spółki przez Piotra Sumarę i Konrada Sumarę po cenie 2,25 zł za akcję.
ARAMUS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ARAMUS
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na NC.
ARAMUS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ARAMUS
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara z 1,28 zł na 1,40 zł za jedną akcję.
ARAMUS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,28 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ARAMUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych z prezesem zarządu spółki.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ARAMUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ARAMUS
Początek notowań spółki POLNOCNR (PNR) pod nazwą ARAMUS (ARA), w związku ze zmianą firmy.
ARAMUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARAMUS
NWZA ws. połączenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA z siedzibą w Krakowie i ARAMUS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
ARAMUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARAMUS
NWZA ws.wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Pośrednictwa, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z prezesem zarządu.
ARAMUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
ARAMUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012, zakończenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2010-2013, uchylenia uchwały nr 19 i 20 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
ARAMUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARAMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARAMUS
Split akcji w stosunku 1:2.
ARAMUS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2011 oraz splitu akcji.
ARAMUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARAMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARAMUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARAMUS
WZA
ARAMUS
Publikacja raportu za 2010 rok.
ARAMUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ARAMUS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek