09:39 | GMT: 07:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ASSETUS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ASSETUS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ASSETUS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za 2017 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ASSETUS
NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ASSETUS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
ASSETUS
Publikacja raportu za 2016 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ASSETUS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
ASSETUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASSETUS
Dzień pierwszego notowania na NC 780.586 akcji serii C oraz 1.218.301 akcji serii D.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ASSETUS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej.
ASSETUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASSETUS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
ASSETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty albo przeznaczenia zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ASSETUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSETUS
Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
ASSETUS
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
ASSETUS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ASSETUS
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASSETUS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
ASSETUS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ASSETUS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2012 roku.
ASSETUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ASSETUS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ASSETUS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokryciu starty poniesionej w 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru.
ASSETUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ASSETUS
WZA
ASSETUS
Publikacja raportu za 2010 rok.
ASSETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ASSETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ASSETUS
Split akcji w stosunku 1:5.
ASSETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek