18:39 | GMT: 16:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATCCARGO

Data
Spółka
Wydarzenie
ATCCARGO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ATCCARGO
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
ATCCARGO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
ATCCARGO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
ATCCARGO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za 2019 rok.
ATCCARGO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ATCCARGO
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
ATCCARGO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
ATCCARGO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
ATCCARGO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za 2018 rok.
ATCCARGO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2017 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2016 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok oraz za I kwartał 2015 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ATCCARGO
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, uchylenia uchwały nr 29/2014 WZA z dnia 30.06.2014 oraz zmiany statutu.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ATCCARGO
Pierwszy dzień notowań na NC 130.936 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian zasad rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ATCCARGO
NWZA ws. połączenia ze spółką OpenLog sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz dematerializacji akcji serii F, ubiegania się o ich wprowadzenie na NC oraz zmiany statutu.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
ATCCARGO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ATCCARGO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ATCCARGO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ATCCARGO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ATCCARGO
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz uchylenia uchwały nr 5/2012 NWZA z 15 lutego 2012.
ATCCARGO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ATCCARGO
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
ATCCARGO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za 2011 rok.
ATCCARGO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATCCARGO
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ATCCARGO
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZA z 23 grudnia 2010, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
ATCCARGO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ATCCARGO
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał 22/2011, 23/2011, 24/2011, 25/2011, 26/2011, 27/2011, 28/2011, 29/2011 WZA z 01 czerwca 2011.
ATCCARGO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ATCCARGO
WZA
ATCCARGO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ATCCARGO
Publikacja raportu za 2010 rok.
ATCCARGO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ATCCARGO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ATCCARGO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ATCCARGO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ATCCARGO
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D do obrotu na rynku regulowanym GPW.
ATCCARGO
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek