07:48 | GMT: 05:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
B2BPARTNER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
B2BPARTNER
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2017 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
B2BPARTNER
NWZA ws. zatwierdzenia powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
B2BPARTNER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2015 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
B2BPARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2014 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
B2BPARTNER
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
B2BPARTNER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2013 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
B2BPARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2012 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
B2BPARTNER
NWZA ws. m.in. podziału zysku przejętej spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
B2BPARTNER
Początek notowań spółki ZAKUPY (ZAK) pod nazwą B2BPARTNER (B2B), w związku ze zmianą firmy.
B2BPARTNER
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2011 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
B2BPARTNER
NWZA ws. połączenia ze spółką B2BPartner Sp. z o.o. oraz zmian w statucie.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
B2BPARTNER
WZA
B2BPARTNER
Publikacja raportu za 2010 rok.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
B2BPARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek