19:07 | GMT: 17:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BENEFIT

Data
Spółka
Wydarzenie
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę Fit Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2018.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BENEFIT
NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Formy spółka akcyjna, Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BENEFIT
NWZA ws. połączenia ze spółką Fit Invest sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BENEFIT
Dzień ostatniego notowania na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BENEFIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 rok oraz nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BENEFIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BENEFIT
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Benefit Systems S.A., po 690 zł za sztukę.
BENEFIT
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Benefit Systems S.A., po 650 zł za sztukę. Początek zapisów po 690 zł za sztukę.
BENEFIT
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Benefit Systems S.A., po 650 zł za sztukę.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BENEFIT
Wypłata dywidendy 9,00 zł na akcję.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BENEFIT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,00 zł na akcję.
BENEFIT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,00 zł na akcję.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz uchwalenia programu skupu akcji własnych.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BENEFIT
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zespołu składników majątkowych.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BENEFIT
Wypłata dywidendy 8,00 zł na akcję.
BENEFIT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,00 zł na akcję.
BENEFIT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,00 zł na akcję.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmiany uchwał nr 7/2010 WZA z dnia 24.11.2010r oraz nr 20/2012 WZA z dnia 31.05.2012.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BENEFIT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.550 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BENEFIT
Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BENEFIT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,50 zł na akcję.
BENEFIT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
BENEFIT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BENEFIT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BENEFIT
Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
BENEFIT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
BENEFIT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
BENEFIT
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok, zmiany uchwały nr 7/2010 NWZA z 21.11.2010 w zakresie zasad ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii C, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BENEFIT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BENEFIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BENEFIT
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BENEFIT
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BENEFIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BENEFIT
Debiut spółki na GPW.
BENEFIT
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji.
BENEFIT
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BENEFIT
Zakończenie budowy księgi popytu.
BENEFIT
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek