05:09 | GMT: 03:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIK

Data
Spółka
Wydarzenie
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BIK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.121 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BIK
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BIK
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
BIK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
BIK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
BIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BIK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.146 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
BIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BIK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BIK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BIK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii H i 1.130.000 akcji serii I.
BIK
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BIK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BIK
Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej.
BIK
Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej.
BIK
Rozpoczęcie zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej.
BIK
Zakończenie budowy księgi popytu.
BIK
Rozpoczęcie budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek