19:38 | GMT: 17:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIOMEDLUB

Data
Spółka
Wydarzenie
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2019 rok.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
BIOMEDLUB
ZWZA
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2018 rok.
BIOMEDLUB
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w RN.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
BIOMEDLUB
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.297.160 akcji serii A, 475.845 akcji serii B, 850.000 akcji serii G, 2.495.400 akcji serii H, 2.000.000 akcji serii I, 1.850.000 akcji serii M, 1.900.000 akcji serii N, 4.104.600 akcji serii O, 4.800.000 akcji serii P.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2017 rok.
BIOMEDLUB
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BIOMEDLUB
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, oraz zmiany statutu.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
BIOMEDLUB
Wprowadzenie do obrotu na GPW 666.162 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2016 rok.
BIOMEDLUB
NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, powierzenia obowiązków Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, zatwierdzenia kooptacji członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOMEDLUB
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BIOMEDLUB
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz wyboru członka RN.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOMEDLUB
NWZA ws. emisji obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych i in.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOMEDLUB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BIOMEDLUB
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E z obrotu na NC.
BIOMEDLUB
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BIOMEDLUB
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOMEDLUB
Pierwszy dzień notowań na NC 5.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOMEDLUB
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOMEDLUB
NWZA ws. wyboru członka RN.
BIOMEDLUB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOMEDLUB
Pierwszy dzień notowań na NC 5.012.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BIOMEDLUB
NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIOMEDLUB
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za 2011 rok.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BIOMEDLUB
NWZA ws. zmiany składu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
BIOMEDLUB
Początek notowań spółki BLM (BLM) pod nazwą BIOMEDLUB (BML), na wniosek spółki.
BIOMEDLUB
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIOMEDLUB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BIOMEDLUB
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek