19:37 | GMT: 17:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIPROMET

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BIPROMET
Wykluczenie z obrotu na GPW na wniosek spółki.
BIPROMET
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BIPROMET
Dzień wykupu akcji spółki przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna po cenie 6,29 zł za akcję.
BIPROMET
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BIPROMET
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BIPROMET
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A.
BIPROMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BIPROMET
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BIPROMET
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
BIPROMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BIPROMET
NWZA ws. powołania członków RN.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BIPROMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
BIPROMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BIPROMET
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BIPROMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BIPROMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BIPROMET
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
BIPROMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BIPROMET
WZA
BIPROMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BIPROMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek