04:48 | GMT: 02:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CZARNKOW

Data
Spółka
Wydarzenie
CZARNKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za 2019 rok.
CZARNKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
CZARNKOW
Publikacja raportu za 2018 rok.
CZARNKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CZARNKOW
NWZA ws. wyboru członka RN.
CZARNKOW
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CZARNKOW
Publikacja raportu za 2017 rok.
CZARNKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CZARNKOW
Dzień pierwszego notowania na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CZARNKOW
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CZARNKOW
Publikacja raportu za 2016 rok.
CZARNKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CZARNKOW
Dzień pierwszego notowania na NC 1.762.925 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CZARNKOW
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CZARNKOW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem rady nadzorczej.
CZARNKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.
CZARNKOW
Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E oraz 2.500.000 akcji serii F.
CZARNKOW
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za 2015 rok.
CZARNKOW
Początek notowań spółki GONTYNIEC (BRO) pod nazwą CZARNKOW (BRO), w związku ze zmianą firmy.
CZARNKOW
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CZARNKOW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CZARNKOW
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Gontyniec S.A. i Browar Konstancin S.A. oraz zmiany statutu.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
CZARNKOW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CZARNKOW
Pierwszy dzień notowań na NC 4.608.475 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
CZARNKOW
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CZARNKOW
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
CZARNKOW
Początek zapisów na akcje serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
CZARNKOW
Przydział akcji serii D1 objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
CZARNKOW
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru.
CZARNKOW
Ostatni dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
CZARNKOW
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CZARNKOW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D1.
CZARNKOW
NWZA ws. m.in. połączenia Browar Gontyniec S.A. z „Fulmar” Sp. z o.o. oraz „Fulmar Bis” Sp. z o.o., uchylenia uchwały nr 2 WZA z 3 lipca 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D1 w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CZARNKOW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CZARNKOW
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CZARNKOW
Pierwszy dzień notowań na NC 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CZARNKOW
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
CZARNKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CZARNKOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CZARNKOW
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa oraz zmiany statutu.
CZARNKOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CZARNKOW
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CZARNKOW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CZARNKOW
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek