18:17 | GMT: 16:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CIECH

Data
Spółka
Wydarzenie
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CIECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CIECH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CIECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIECH
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spólki oraz na emisję obligacji.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIECH
Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
CIECH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,50 zł na akcję.
CIECH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
CIECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CIECH
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CIECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CIECH
Wypłata dywidendy 2,85 zł na akcję.
CIECH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
CIECH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
CIECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CIECH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CIECH
NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia CIECH S.A. i jej spółek zależnych poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
CIECH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CIECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CIECH
Wypłata dywidendy 1,13 zł na akcję.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CIECH
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CIECH
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
CIECH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
CIECH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CIECH
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członków RN.
CIECH
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry société a responsabilité limitée.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CIECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
CIECH
NWZA ws. podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CIECH
NWZA ws. emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela oraz zmiany w statucie.
CIECH
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
CIECH
NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
CIECH
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmian w składzie zarządu, upoważnienia RN do wszczęcia i przeprowadzenia konkursu na członka/członków zarządu.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CIECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CIECH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CIECH
NWZA ws. połączenia spółek Ciech SA, Soda Mątwy SA i Janiksoda SA.
CIECH
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CIECH
WZA
CIECH
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CIECH
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CIECH
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CIECH
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CIECH
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CIECH
Ostatni dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii D.
CIECH
Pierwszy dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii D.
CIECH
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CIECH
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
CIECH
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek