18:36 | GMT: 16:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CALESCO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CALESCO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
CALESCO
Publikacja raportu za 2018 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CALESCO
NWZA ws. zmiany składu RN.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CALESCO
NWZA ws. powołania RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
CALESCO
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CALESCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
CALESCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
CALESCO
NWZA ws. przywrócenia akcjom serii B, C, D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
CALESCO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CALESCO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.
CALESCO
Publikacja raportu za 2017 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CALESCO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CALESCO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CALESCO
Publikacja raportu za 2016 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CALESCO
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CALESCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
CALESCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
CALESCO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
CALESCO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CALESCO
Publikacja raportu za 2015 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CALESCO
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CALESCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
CALESCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
CALESCO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CALESCO
Publikacja raportu za 2014 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CALESCO
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CALESCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
CALESCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
CALESCO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CALESCO
Publikacja raportu za 2013 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CALESCO
Pierwszy dzień notowań na NC 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CALESCO
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie na NC.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CALESCO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CALESCO
Publikacja raportu za 2012 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CALESCO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CALESCO
Publikacja raportu za 2011 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CALESCO
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
CALESCO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CALESCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
CALESCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
CALESCO
WZA
CALESCO
Publikacja raportu za 2010 rok.
CALESCO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
CALESCO
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek