15:29 | GMT: 13:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
NOWAGALA

Data
Spółka
Wydarzenie
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NOWAGALA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.
NOWAGALA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika Nowa Gala S.A. oraz zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.
NOWAGALA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.
NOWAGALA
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz spółką.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NOWAGALA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
NOWAGALA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NOWAGALA
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NOWAGALA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
NOWAGALA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NOWAGALA
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
NOWAGALA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NOWAGALA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NOWAGALA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NOWAGALA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
NOWAGALA
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
NOWAGALA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
NOWAGALA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmiany statutu.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NOWAGALA
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
NOWAGALA
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NOWAGALA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
NOWAGALA
Pierwszy dzień bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
NOWAGALA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia i przeznaczenia środków na sfinansowanie wykupu akcji własnych.
NOWAGALA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NOWAGALA
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 NWZA z 10 października 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NOWAGALA
WZA
NOWAGALA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NOWAGALA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NOWAGALA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
NOWAGALA
NWZA
NOWAGALA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek