00:07 | GMT: 22:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COMPRESS

Data
Spółka
Wydarzenie
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2019 rok.
COMPRESS
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zatwierdzenia strategii spółki.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
COMPRESS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2018 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2017 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz - w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych - dalszego istnienia spółki.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2016 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2015 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2014 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2013 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
COMPRESS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, skupu akcji własnych, emisji obligacji zamiennych na akcje.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2012 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
COMPRESS
NWZA ws. zmiany w składzie RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
COMPRESS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2011 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
COMPRESS
WZA
COMPRESS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
COMPRESS
Publikacja raportu za 2010 rok.
COMPRESS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek