11:34 | GMT: 09:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CAPITAL

Data
Spółka
Wydarzenie
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
CAPITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CAPITAL
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CAPITAL
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CAPITAL
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2016 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CAPITAL
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CAPITAL
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2016 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CAPITAL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
CAPITAL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CAPITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CAPITAL
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
CAPITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CAPITAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CAPITAL
WZA
CAPITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek