09:42 | GMT: 07:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
CYFRPLSAT

Data
Spółka
Wydarzenie
CYFRPLSAT
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CYFRPLSAT
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
CYFRPLSAT
NWZA ws. zmiany statutu.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CYFRPLSAT
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CYFRPLSAT
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,45 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CYFRPLSAT
NWZA ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017, pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz pokrycia straty Eileme 1 AB _publ_ za rok obrotowy 2017.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
CYFRPLSAT
NWZA ws. transgranicznego połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Eileme1 AB _publ_ z siedzibą w Sztokholmie.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CYFRPLSAT
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spólki za rok obrotowy 2016, podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016, podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016, transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 4 AB z siedzibą w Sztokholmie.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
CYFRPLSAT
NWZA ws. transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze.
CYFRPLSAT
NWZA ws. połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CYFRPLSAT
NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CYFRPLSAT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
CYFRPLSAT
NWZA ws. połączenia z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CYFRPLSAT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
CYFRPLSAT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
CYFRPLSAT
NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.
CYFRPLSAT
NWZA ws. m.in. zmiany statutu.
CYFRPLSAT
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
CYFRPLSAT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego spółki.
CYFRPLSAT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia w całości prawa poboru, dopuszczenia ww. akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na GPW.
CYFRPLSAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
CYFRPLSAT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CYFRPLSAT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TiVi Foundation.
CYFRPLSAT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TiVi Foundation.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
CYFRPLSAT
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez TiVi Foundation z 15,56 zł na 15,60 zł za akcję.
CYFRPLSAT
NWZA ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CYFRPLSAT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CYFRPLSAT
NWZA ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
CYFRPLSAT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CYFRPLSAT
NWZA ws. połączenia ze spółką mPunkt Polska SA z siedzibą w Warszawie.
CYFRPLSAT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.
CYFRPLSAT
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CYFRPLSAT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
CYFRPLSAT
Wypłata II raty dywidendy 0,19 zł na akcję.
CYFRPLSAT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek