19:32 | GMT: 17:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COPERNIC

Data
Spółka
Wydarzenie
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
COPERNIC
NWZA ws. zmiany statutu.
COPERNIC
NWZA ws. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, powołania nowego członka RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COPERNIC
NWZA ws. powołania nowego członka RN, odwołania członka RN oraz przyjęcia aktualizacji regulaminu funkcjonowania RN.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COPERNIC
NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COPERNIC
NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COPERNIC
NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
COPERNIC
NWZA ws. przyjęcia nowego regulaminu RN, regulaminu wynagradzania oraz zmiany statutu.
COPERNIC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
COPERNIC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
COPERNIC
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
COPERNIC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
COPERNIC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
COPERNIC
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
COPERNIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
COPERNIC
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1 na GPW, zmiany polityki rachunkowości, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
COPERNIC
NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
COPERNIC
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COPERNIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COPERNIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
COPERNIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz przeniesienia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
COPERNIC
NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus za 2011 rok.
COPERNIC
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
COPERNIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
COPERNIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
COPERNIC
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
COPERNIC
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
COPERNIC
NWZA ws. zmian w statucie oraz w regulaminie RN.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
COPERNIC
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COPERNIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COPERNIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COPERNIC
WZA
COPERNIC
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International SA, scalenia akcji, zmiany statutu.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
COPERNIC
NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
COPERNIC
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
COPERNIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek