02:52 | GMT: 00:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
CTE

Data
Spółka
Wydarzenie
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CTE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
CTE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
CTE
NWZA ws. zmiany statutu spółki oraz zmian w RN. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
CTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
CTE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CTE
NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w RN.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CTE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CTE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CTE
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CTE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CTE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CTE
Przydział akcji serii D.
CTE
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
CTE
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
CTE
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii D.
CTE
Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii D.
CTE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CTE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CTE
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 1.000.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii A1, 1.000.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C.


«Powrót do terminarza spółek