21:14 | GMT: 19:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DCD

Data
Spółka
Wydarzenie
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
DCD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DCD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DCD
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
DCD
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
DCD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
DCD
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2016.
DCD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DCD
NWZA ws. powołania członków RN w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego oraz zmiany statutu.
DCD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
DCD
Początek notowań spółki HYDROPHI (HTE) pod nazwą DCD (DCD), w związku ze zmianą firmy.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DCD
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
DCD
Publikacja raportu za 2015 rok.
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DCD
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DCD
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DCD
Pierwszy dzień notowań na NC 1.109.191 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DCD
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DCD
Publikacja raportu za 2014 rok.
DCD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
DCD
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DCD
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
DCD
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
DCD
Początek notowań spółki TERRA (TRA) pod nazwą HYDROPHI (HTE), w związku ze zmianą firmy.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DCD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DCD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DCD
Publikacja raportu za 2013 rok.
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DCD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DCD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DCD
NWZA ws. wyboru członków RN.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DCD
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
DCD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
DCD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
DCD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
DCD
Publikacja raportu za 2012 rok.
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DCD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DCD
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DCD
Publikacja raportu za 2011 rok.
DCD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DCD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DCD
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DCD
WZA
DCD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DCD
Publikacja raportu za 2010 rok.
DCD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DCD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek