04:48 | GMT: 02:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
DOMZDROW

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DOMZDROW
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
DOMZDROW
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za 2013 rok.
DOMZDROW
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DOMZDROW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
DOMZDROW
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za 2012 rok.
DOMZDROW
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Statutu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz powołania członków RN.
DOMZDROW
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DOMZDROW
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
DOMZDROW
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za 2011 rok.
DOMZDROW
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DOMZDROW
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru.
DOMZDROW
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DOMZDROW
WZA
DOMZDROW
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za 2010 rok.
DOMZDROW
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DOMZDROW
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek