01:08 | GMT: 23:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DUON

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DUON
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DUON
Dzień wykupu akcji spółki przez Fortum Holding B.V. po cenie 3,85 zł za akcję.
DUON
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
DUON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DUON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
DUON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
DUON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortum Holding BV.
DUON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortum Holding BV.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DUON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.351.515 akcji serii L, 609.000 akcji serii M, 9.090.909 akcji serii N.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DUON
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
DUON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
DUON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
DUON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DUON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DUON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.052.670 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
DUON
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DUON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym, zmiany uchwały nr 30 WZA z 15.05.2012r, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DUON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DUON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DUON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DUON
Początek notowań spółki CPENERGIA (CPE) pod nazwą DUON (DUO), w związku ze zmianą firmy.
DUON
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DUON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DUON
NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
DUON
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
DUON
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
DUON
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
DUON
Zakończenie zapisów na akcje serii K.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DUON
Zakończenie notowań na NC praw poboru akcji serii K.
DUON
Początek zapisów na akcje serii K. Początek notowań na NC praw poboru akcji serii K.
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DUON
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
DUON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
DUON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
DUON
WZA
DUON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DUON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
DUON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
DUON
NWZA


«Powrót do terminarza spółek