10:34 | GMT: 08:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EPICTURES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EPICTURES
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013.
EPICTURES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EPICTURES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za 2012 r.
EPICTURES
Publikacja raportu za 2012 rok.
EPICTURES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EPICTURES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu i in.
EPICTURES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EPICTURES
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
EPICTURES
Publikacja raportu za 2011 rok.
EPICTURES
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC raportu rocznego za rok 2011.
EPICTURES
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za 2011 rok.
EPICTURES
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EPICTURES
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EPICTURES
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
EPICTURES
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EPICTURES
WZA
EPICTURES
Publikacja raportu za 2010 rok.
EPICTURES
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EPICTURES
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EPICTURES
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek