05:21 | GMT: 03:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EC2

Data
Spółka
Wydarzenie
EC2
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EC2
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EC2
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
EC2
NWZA ws. m.in. uzupełnienia składu RN, zmian statutu oraz wyboru członków RN.
EC2
Publikacja raportu za 2019 rok.
EC2
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EC2
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EC2
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EC2
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EC2
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
EC2
Publikacja raportu za 2018 rok.
EC2
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EC2
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EC2
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EC2
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EC2
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
EC2
Publikacja raportu za 2017 rok.
EC2
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EC2
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EC2
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EC2
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EC2
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
EC2
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
EC2
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EC2
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EC2
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
EC2
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
EC2
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
EC2
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
EC2
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
EC2
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
EC2
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EC2
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EC2
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru i in.
EC2
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EC2
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek