08:24 | GMT: 06:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
EUROSNACK

Data
Spółka
Wydarzenie
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EUROSNACK
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
EUROSNACK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
EUROSNACK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2019 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EUROSNACK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2018 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2017 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EUROSNACK
Dzień pierwszego notowania na NC 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2016 rok.
EUROSNACK
Dzień pierwszego notowania na NC 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EUROSNACK
Dzień pierwszego notowania na NC 1.357.390 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2015 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EUROSNACK
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EUROSNACK
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EUROSNACK
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
EUROSNACK
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EUROSNACK
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EUROSNACK
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EUROSNACK
Pierwszy dzień notowań na NC 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru lub z prawem poboru oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2013 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EUROSNACK
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EUROSNACK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EUROSNACK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2012 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EUROSNACK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy lub z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EUROSNACK
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2011 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EUROSNACK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROSNACK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROSNACK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EUROSNACK
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROSNACK
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROSNACK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EUROSNACK
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROSNACK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E.
EUROSNACK
WZA
EUROSNACK
Publikacja raportu za 2010 rok.
EUROSNACK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EUROSNACK
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROSNACK
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego.
EUROSNACK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EUROSNACK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek