05:35 | GMT: 03:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ELQ

Data
Spółka
Wydarzenie
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ELQ
Publikacja raportu za 2019 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ELQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ELQ
NWZA ws. zmiany w statucie oraz powołania członków RN na kolejną kadencję.
ELQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ELQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ELQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ELQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ELQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ELQ
Publikacja raportu za 2016 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ELQ
NWZA ws. wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ELQ
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego , w drodze emisji akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
ELQ
Publikacja raportu za 2015 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ELQ
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G i H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ELQ
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ELQ
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ELQ
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ELQ
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
ELQ
Publikacja raportu za 2014 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ELQ
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
ELQ
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ELQ
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELQ
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii D, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, przygotowania do zamiany akcji serii D na akcje serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ELQ
Publikacja raportu za 2013 rok.
ELQ
NWZA ws. zmiany statutu.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ELQ
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2012.
ELQ
Publikacja raportu za 2012 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ELQ
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
ELQ
Publikacja raportu za 2011 rok.
ELQ
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
ELQ
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ELQ
NWZA ws. połączenia IPO SA ze spółką OneRay Investment SA z siedzibą we Wrocławiu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN.
ELQ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ELQ
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ELQ
WZA
ELQ
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ELQ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
ELQ
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ELQ
Publikacja raportu za 2010 rok.
ELQ
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ELQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ELQ
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek