14:54 | GMT: 12:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ERBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ERBUD
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2018.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ERBUD
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ERBUD
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
ERBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
ERBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ERBUD
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERBUD
Wypłata dywidendy 1,17 zł na akcję.
ERBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję.
ERBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,17 zł na akcję.
ERBUD
NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ERBUD
NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ERBUD
NWZA ws. zmiany statutu oraz dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
ERBUD
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
ERBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
ERBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ERBUD
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ERBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ERBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2014.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ERBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ERBUD
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ERBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ERBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ERBUD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ERBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
ERBUD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 na kapitał zapasowy.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ERBUD
WZA ws m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ERBUD
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ERBUD
WZA
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ERBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ERBUD
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek