22:25 | GMT: 20:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
EUROCASH

Data
Spółka
Wydarzenie
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EUROCASH
NWZA ws. powołania członka RN, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o., uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EUROCASH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
EUROCASH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EUROCASH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,73 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,73 zł na akcję.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
EUROCASH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,73 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,73 zł na akcję.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
EUROCASH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
EUROCASH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EUROCASH
Wprowadzenie do obrotu na GPW 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
EUROCASH
NWZA ws. m.in. połączenia ze spółką „POL CATER HOLDING” Sp. z o.o.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
EUROCASH
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
EUROCASH
NWZA ws. połączenia ze spółką Tradis Sp. z o.o.
EUROCASH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
EUROCASH
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
EUROCASH
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EUROCASH
NWZA ws. sprawie Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na Lata 2012, 2013 i 2014 oraz zmian w statucie.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
EUROCASH
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EUROCASH
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
EUROCASH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
EUROCASH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
EUROCASH
WZA
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
EUROCASH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
EUROCASH
NWZA


«Powrót do terminarza spółek