18:40 | GMT: 16:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FARM51

Data
Spółka
Wydarzenie
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
FARM51
Publikacja raportu za 2019 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FARM51
Dzień pierwszego notowania na NC 505.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
FARM51
Publikacja raportu za 2018 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FARM51
Dzień pierwszego notowania na NC 213.478 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
FARM51
Przydział akcji serii I.
FARM51
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
FARM51
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
FARM51
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I.
FARM51
Początek budowy księgi popytu na akcje serii I.
FARM51
Publikacja raportu za 2017 rok.
FARM51
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FARM51
Dzień pierwszego notowania na NC 94.800 akcji serii A oraz 1.000.000 akcji serii F.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
FARM51
Publikacja raportu za 2016 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FARM51
Dzień pierwszego notowania na NC 785.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na GPW.
FARM51
Publikacja raportu za 2015 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FARM51
Pierwszy dzień notowania na NC 1.300.000 na okaziciela serii H.
FARM51
NWZA ws. zmiany statutu.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
FARM51
Publikacja raportu za 2014 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FARM51
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej oraz subskrypcji zamkniętej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FARM51
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FARM51
Publikacja raportu za 2013 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FARM51
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
FARM51
Publikacja raportu za 2012 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FARM51
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FARM51
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FARM51
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FARM51
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FARM51
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E.
FARM51
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 9 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
FARM51
Publikacja raportu za 2011 rok.
FARM51
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FARM51
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek