11:57 | GMT: 09:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FASTFIN

Data
Spółka
Wydarzenie
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FASTFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FASTFIN
NWZA ws. połączenia (scalenia) akcji spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FASTFIN
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz wynagrodzenia członków RN.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FASTFIN
NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania na członka RN.
FASTFIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN oraz zatwierdzenia harmonogramu spłaty przez dłużników spółki.
FASTFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FASTFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FASTFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FASTFIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FASTFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za 2015 rok.
FASTFIN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FASTFIN
NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia i wprowadzenia akcji oraz praw do akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
FASTFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości spółki.
FASTFIN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za 2014 rok.
FASTFIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FASTFIN
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FASTFIN
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
FASTFIN
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FASTFIN
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FASTFIN
NWZA ws. zmiany uchwały nr 18 WZA z dnia 09.06.2014r. w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu.
FASTFIN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
FASTFIN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
FASTFIN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FASTFIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i WIG-Poland.
FASTFIN
Publikacja raportu za 2013 rok.
FASTFIN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
FASTFIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
FASTFIN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za 2012 rok.
FASTFIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FASTFIN
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
FASTFIN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za 2011 rok.
FASTFIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
FASTFIN
WZA
FASTFIN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FASTFIN
Publikacja raportu za 2010 rok.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
FASTFIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
FASTFIN
NWZA


«Powrót do terminarza spółek