23:24 | GMT: 21:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
FABRFORMY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FABRFORMY
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FABRFORMY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FABRFORMY
NWZA ws. zniesienie dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
FABRFORMY
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
FABRFORMY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FABRFORMY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
FABRFORMY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FABRFORMY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
FABRFORMY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FABRFORMY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FABRFORMY
Publikacja raportu za 2013 rok.
FABRFORMY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FABRFORMY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FABRFORMY
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
FABRFORMY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FABRFORMY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
FABRFORMY
Publikacja raportu za 2012 rok.
FABRFORMY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FABRFORMY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FABRFORMY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FABRFORMY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FABRFORMY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FABRFORMY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustanowienia programu motywacyjnego.
FABRFORMY
Publikacja raportu za 2011 rok.
FABRFORMY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FABRFORMY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN.
FABRFORMY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FABRFORMY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FABRFORMY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FABRFORMY
WZA
FABRFORMY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FABRFORMY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
FABRFORMY
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FABRFORMY
Publikacja raportu za 2010 rok.
FABRFORMY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FABRFORMY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek