21:28 | GMT: 19:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FHDOM

Data
Spółka
Wydarzenie
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za 2019 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FHDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za 2018 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FHDOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FHDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FHDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FHDOM
Dzień pierwszego notowania na NC 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FHDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
FHDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FHDOM
Dzień pierwszego notowania na NC 64.000 akcji serii D oraz 3.000.000 akcji serii E.
FHDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FHDOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FHDOM
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FHDOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FHDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
FHDOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FHDOM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FHDOM
Publikacja raportu za 2013 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FHDOM
Pierwszy dzień notowań na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FHDOM
NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 z dnia 17.07.2012r oraz zmiany statutu.
FHDOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FHDOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za 2012 rok.
FHDOM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FHDOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FHDOM
NWZA ws. sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, zmiany statutu wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.
FHDOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek