01:07 | GMT: 23:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FLUID

Data
Spółka
Wydarzenie
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FLUID
Publikacja raportu za 2019 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
FLUID
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FLUID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FLUID
Publikacja raportu za 2018 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FLUID
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FLUID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
FLUID
Publikacja raportu za 2017 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FLUID
NWZA ws. powołania do pełnienia funkcji członka RN, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FLUID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
FLUID
Publikacja raportu za 2016 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FLUID
NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FLUID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2015.
FLUID
Publikacja raportu za 2015 rok.
FLUID
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FLUID
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, odwołania członka RN, powołania członka RN.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FLUID
NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu osobowego RN.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FLUID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
FLUID
Publikacja raportu za 2014 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FLUID
NWZA ws. wyboru nowych członków RN.
FLUID
Pierwszy dzień notowań na NC 13.232.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.463.630 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FLUID
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FLUID
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FLUID
Publikacja raportu za 2013 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FLUID
Pierwszy dzień notowań na NC 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FLUID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
FLUID
Publikacja raportu za 2012 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FLUID
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FLUID
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010 i 2011.
FLUID
Publikacja raportu za 2011 rok.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FLUID
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FLUID
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FLUID
NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
FLUID
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FLUID
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FLUID
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FLUID
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek