00:44 | GMT: 22:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FAMUR

Data
Spółka
Wydarzenie
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
FAMUR
Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
FAMUR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
FAMUR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FAMUR
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FAMUR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FAMUR
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
FAMUR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
FAMUR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FAMUR
NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
FAMUR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FAMUR
NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FAMUR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
FAMUR
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FAMUR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.970.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
FAMUR
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FAMUR
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z FAMUR Brand Sp. z o.o.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FAMUR
NWZA ws. podziału FAMUR S.A. przez wydzielenie oraz zmiany w § 5 ust. 1 statutu.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FAMUR
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
FAMUR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
FAMUR
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Georyt sp. z o.o.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FAMUR
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” S.A.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FAMUR
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Fabryką Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A.
FAMUR
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
FAMUR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
FAMUR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany uchwały nr 25 WZA z 26.06.2023r oraz zmian w składzie RN.
FAMUR
NWZA ws. połączenia z REMAG S.A.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FAMUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FAMUR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FAMUR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FAMUR
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FAMUR
NWZA ws. połączenia spółek Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A. oraz Famur Sp. z o.o.
FAMUR
Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FAMUR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
FAMUR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
FAMUR
WZA
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FAMUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
FAMUR
NWZA ws. zmian w statucie.
FAMUR
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek