18:56 | GMT: 16:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FOTA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FOTA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FOTA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
FOTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FOTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FOTA
NWZA ws. warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz zmiany statutu.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FOTA
NWZA ws. zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.
FOTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FOTA
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, wobec przesłanek wynikających z art. 397 kodeksu spółek handlowych.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FOTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FOTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FOTA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FOTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FOTA
NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, określenia liczby członków RN, powołania członków RN.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FOTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FOTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
FOTA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FOTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FOTA
WZA
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FOTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FOTA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek