09:18 | GMT: 07:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
GCINVEST

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
GCINVEST
ZWZA
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GCINVEST
NWZA ws. powołania nowych członków RN.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
GCINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GCINVEST
NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
GCINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GCINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GCINVEST
Publikacja raportu za 2014 rok.
GCINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2015.
GCINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GCINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GCINVEST
NWZA ws. wynagradzania nowych członków RN oraz zmian w składzie RN.
GCINVEST
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
GCINVEST
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GCINVEST
Publikacja skonsolidowanych raportów za I i II kwartał 2014 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2014 roku.
GCINVEST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
GCINVEST
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GCINVEST
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
GCINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
GCINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GCINVEST
NWZA ws. wprowadzenia akcji na okaziciela serii D oraz praw do akcji na okaziciela serii D do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
GCINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GCINVEST
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki.
GCINVEST
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
GCINVEST
Publikacja raportu za 2011 rok.
GCINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GCINVEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GCINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GCINVEST
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GCINVEST
WZA
GCINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
GCINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GCINVEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GCINVEST
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
GCINVEST
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GCINVEST
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek