14:34 | GMT: 12:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GROCLIN

Data
Spółka
Wydarzenie
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GROCLIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GROCLIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GROCLIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GROCLIN
NWZA ws. zmiany statutu.
GROCLIN
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
GROCLIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GROCLIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GROCLIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GROCLIN
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
GROCLIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
GROCLIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, uruchomienia kapitału zapasowego i przeznaczenie kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych na dywidendę dla akcjonariuszy oraz połączenia GROCLIN S.A. jako spółki przejmującej z IGA Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GROCLIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 382.500 akcji serii A oraz 6.077.873 akcji serii F.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GROCLIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GROCLIN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GROCLIN
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmiany uchwały nr 30 WZA z dnia 30 maja 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GROCLIN
NWZA ws. połączenia z IGA Moto Sp. z o.o. oraz z IGA Moto Sp. z o. o. S.K.A., podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu publicznego oraz zmiany statutu.
GROCLIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GROCLIN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
GROCLIN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 17,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zbigniewa Drzymałę.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GROCLIN
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GROCLIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GROCLIN
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F oraz zmiany statutu.
GROCLIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GROCLIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GROCLIN
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GROCLIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GROCLIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GROCLIN
WZA
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GROCLIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GROCLIN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
GROCLIN
NWZA ws. wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki pod firmą Centrum Rozwoju Sportu „GROCLIN” Sp. z o.o.
GROCLIN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek