10:43 | GMT: 08:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GLGPHARMA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2018 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GLGPHARMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2017 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GLGPHARMA
NWZA ws. powołania członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
GLGPHARMA
Dzień pierwszego notowania na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GLGPHARMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2016 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GLGPHARMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GLGPHARMA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GLGPHARMA
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
GLGPHARMA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GLGPHARMA
Dzień pierwszego notowania na NC 19 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2015 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GLGPHARMA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G, H i I w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GLGPHARMA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii E w ramach subskrypcji prywatnej, połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GLGPHARMA
Początek notowań spółki M10 (M10) pod nazwą GLGPHARMA (GLG), w związku ze zmianą firmy.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GLGPHARMA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN i in.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GLGPHARMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2014 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GLGPHARMA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GLGPHARMA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2013 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GLGPHARMA
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GLGPHARMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty i dalszego istnienia spółki.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2012 rok.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GLGPHARMA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
GLGPHARMA
Publikacja raportu za 2011 rok.
GLGPHARMA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GLGPHARMA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek